Gói sơ bộ
5 triệuđ
Giá chỉ từ
 • - Phối cảnh mặt tiền
 • - Mặt bằng
 • - Mặt đứng
 • - Mặt cắt
Gói tiết kiệm
8 triệuđ
Giá chỉ từ
 • - Phối cảnh 3D, triển khai chi tiết
 • - Thiết kế kiến trúc
 • - Thiết kế kết cấu
 • - Thiết kế hệ thống điện, nước
Gói thông dụng
12 triệuđ
Giá chỉ từ
 • - Thiết kế kiến trúc
 • - Thiết kế hệ thống điện, nước
 • - Thiết kế hệ thống điện thoại, Internet, chống sét nối đất.
 • - Giám sát tác giả
Gói cao cấp
15 triệuđ
Giá chỉ từ
 • - Thiết kế kiến trúc, kết cấu
 • - Thiết kế hệ thống điện, nước
 • - Thiết kế hệ thống điện thoại, Internet, chống sét nối đất.
 • - Hồ sơ thiết kế 3D, triển khai
 • - Giám sát tác giả