Project info

  • Loại dự án: Khách sạn 
  • Sản phẩm sử dụng: Hệ vách dựng Alu Facade
  • Diện tích: 200m2
  • Địa chỉ: Đà Nẵng

Mặt dựng Alu Facade thực sự là giải pháp kiến trúc đột phá cho những sáng tạo kiến trúc. Sản phẩm phá bỏ mọi rào cản, cho phép hiện thực hoá mọi ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư. Từ đó, sản phẩm góp phần tạo nên những công trình nghệ thuật ấn tượng và hoàn mĩ.