Project info

  • Loại dự án: Khách sạn 
  • Sản phẩm sử dụng: Trần, vách thạch cao
  • Diện tích: 200m2
  • Địa chỉ: Hà Nội

Khách sạn Novotel Thái Hà là một dự án khách sạn 5 sao quốc tế lớn, quy mô 27 tầng nổi và 02 tầng hầm, với yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng thi công, nhằm mục tiêu đưa dự án vận hành vào cuối năm 2018